CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

 

NowPOS.vn tôn trọng những thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi hiểu rằng bạn cần biết chúng tôi quản lý những thông tin cá nhân tập hợp được từ NowPOS.vn như thế nào. Hãy đọc và tìm hiểu về những quy định bảo mật thông tin sau đây.

 

Việc bạn truy cập, đăng ký, sử dụng NowPOS.vn có nghĩa rằng bạn đồng ý và chấp nhận ràng buộc bởi các điều khoản của bản quy định bảo mật của chúng tôi.

 

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

 

Thông tin cá nhân: NowPOS.vn yêu cầu các thông tin cá nhân của bạn như: tên, số điện thoại và một số thông tin không bắt buộc khác khi bạn muốn hỗ trợ tư vấn. Các thông tin cá nhân này sử dụng để NowPOS.vn nhận diện và liên hệ với bạn khi cần.

 

2. Phạm vi sử dụng thông tin

 

Thông thường, chúng tôi sử dụng các thông tin bạn cung cấp chỉ để liên hệ, hồi đáp những câu hỏi hay thực hiện các yêu cầu của bạn.

 

Thông tin cá nhân của bạn sẽ không bị chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào khi chưa có sự đồng ý của bạn. Nhưng chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cho bên đối tác khi bạn đồng ý.

 

Dữ liệu khách hàng của NowPOS.vn có thể được chuyển nhượng cho người kế thừa hay người được chỉ định để quản lý công ty khi công ty bị sát nhập, bị mua lại hoặc phá sản.

 

3. Thời gian lưu trữ thông tin

 

Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin khách hàng cho đến khi quý khách ngừng sử dụng dịch vụ của NowPOS cung cấp.

 

4. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

 

Chúng tôi chỉ tập hợp lại các thông tin cá nhân trong phạm vi phù hợp và cần thiết cho mục đích phục vụ đúng đắn của chúng tôi.

 

Và chúng tôi duy trì các biện pháp thích hợp nhằm bảo đảm tính an toàn, nguyên vẹn, độ chính xác, và tính bảo mật những thông tin mà bạn đã cung cấp.

 

Ngoài ra, chúng tôi cũng có những biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng bên thứ ba cũng sử dụng các biện pháp bảo đảm an toàn cho các thông tin mà chúng tôi cung cấp cho họ nếu có.

 

5. Liên kết ra các website khác

 

Nếu bạn nhấn đường liên kết sang Website thứ ba, bao gồm cả trang quảng cáo, bạn sẽ rời trang NowPOS.vn và sẽ đến trang Web bạn đã chọn.

 

Chúng tôi không thể kiểm soát các hoạt động của bên thứ ba và không chịu trách nhiệm về sự an toàn hay bất kể những nội dung gì có trong Website đó.

 

6. Điều khoản thay đổi

 

Chúng tôi có quyền thay đổi nội dung của các điều khoản này. Xin thường xuyên xác nhận để biết về các điều khoản thay đổi trong bản quy định bảo mật của chúng tôi.

 

Thêm vào đó chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng email khi có những thay đổi quan trọng về cách sử dụng liên quan các thông tin cá nhân của bạn.

 

Trong trường hợp bạn từ chối các điều khoản thay đổi có trong Foody.vn, xin liên hệ chúng tôi theo địa chỉ email Support@nowpos.vn.

 

Khi bạn tiếp tục sử dụng trang web này, có nghĩa là bạn đồng ý và chấp nhận bị ràng buộc với các thay đổi trong bản quy định bảo mật trực tuyến này.

 

Đơn vị thu thập thông tin: Phần mềm quản lý bán hàng NowPOS nằm tại Jabes Building 244 Cống Quỳnh, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1 Tp.HCM, Việt Nam

 

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp nhận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

 

Người dùng có thể chỉnh sửa dữ liệu cá nhân bằng cách gọi đến 1900 6125 hoặc gửi email đến mail hotro@foodypos.vn